THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1026/KH-UBND ngày 21/11/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08 NGÀY 20/5/2021 CỦA TỈNH ỦY LAI CHÂU VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 27/04/2023
1092/KH - UBND ngày 10/11/2021 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2023 27/04/2023
98/KH-UBND ngày 17/2/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 27/04/2023
42/KH-UBND ngày 30/01/2023 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 27/04/2023
1173/ KH - UBND ngày 22/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 27/04/2023
165/KH-UBND KẾ HOACH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 07/04/2022
774/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn phường Đông Phong 05/04/2022
Các văn bản phòng, chống dịch Co vid - 19 20/08/2021
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 1
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 397