THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 11/06/2024
NGHỊ ĐỊNH 95 CỦA CHÍNH PHỦ, QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 11/06/2024
184/KH-UBND ngày 19/3/2024 Kế hoạch phát triển thương mại và dịch vụ du lịch năm 2024 trên địa bàn phường Đông Phong 23/04/2024
90/KH-UBND Kế hoạch xây dựng Tổ tự quản phát triển toàn diện năm 2024 28/02/2024
1026/KH-UBND ngày 21/11/2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08 NGÀY 20/5/2021 CỦA TỈNH ỦY LAI CHÂU VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 27/04/2023
1092/KH - UBND ngày 10/11/2021 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2023 27/04/2023
98/KH-UBND ngày 17/2/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 27/04/2023
42/KH-UBND ngày 30/01/2023 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 27/04/2023
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 1
Hôm qua : 272
Năm 2024 : 2.885