THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA XIII VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY

Ngày 22/7/2022 đảng ủy phường Đông Phong tổ chức tiếp sóng hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và tỉnh ủy và hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Đàm Vũ Hùng – thành ủy viên – Bí thư đảng ủy phường; các đồng chí lãnh đạo TT đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phường; về dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ phường; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp.

            Hội nghị sẽ được nghe các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh quán triệt, triển khai các Nghị quyết:

          1. Chuyên đề 4: Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

          2. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTƯ, ngày 30/6/2022 của UBKT Trung ương, thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

          3. Nghị quyết số 10-NQ/TƯ, ngày 05/7/2022, của BCH Đảng bộ tỉnh, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết của đảng bộ tỉnh tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết của đảng bộ tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Lượt xem: 151
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 5
Hôm qua : 7
Năm 2024 : 843